Norges Padleforbund har fått støtte til å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden, fra Halden til Risør. Leden skal knytte lokale ruter opp mot hovedleden, og til sammen vil det utgjøre mer enn tre tusen kilometer ro- og padleruter. Langs rutene skal det på utvalgte steder etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for både oppbevaring og utleie av kajakker. 

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden.
Gjennom samarbeid med lokale aktører vil det legges til rette for trygge og kvalitetssikrede ruter – knyttet tett opp mot der folk bor og oppholder seg – for økt friluftsliv på fjorden. 

Prosjektet løper fra 2019 - 2022 og utføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten. Økonomisk støtte til gjennomføringen er sikret med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sammen er vi brøytemannskap

Norges padleforbund ønsker å legge til rette for økt vannaktivitet i trygge omgivelser, over hele landet. Som et ledd i denne strategien ble prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden etablert. I samarbeid med toneangivende organisasjoner ble det i 2019 søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til å gjennomføre utviklingen av en hovedled, samt tilstøtende lokale leder, for hele Oslofjorden.

Søknaden ble innvilget og vi mottok 14,6 millioner til å etablere leden. Så nå pågår utviklingen for fullt. I løpet av tre år skal vi sørge for minst 3000 kilometer med lokale, graderte og risikovurderte ledsegmenter, samt nødvendige tiltak på land for å øke nytte- og gledeverdien.
Det hele skal foregå i nært samarbeid med lokale klubber, kystlag og andre interessenter, og våre partnere i Oslofjorden Friluftsråd, Norsk Friluftsliv og Forbundet Kysten.

Her finner du de viktigste dokumentene, som ligger til grunn for prosjektet:
Her ser du selve hovedleden for prosjektet fra Risør til Halden, ca 400 kilometer
Slik ser rutene ut, inne i Oslo sentrum
Forbundet KYSTEN har i likhet med padleforbundet deltatt i arbeidet med å utvikle et system for gradering av turruter på vannet. Noen kystlag er i gang med ruter i sitt farvann. Nå ser vi frem til videre samarbeid med padleforbundet, og kystlag rundt Oslofjorden om dette.

Gode verktøy er halve jobben

Det finnes standarder og det finnes hjelp. Verktøy er utviklet og vi kan bistå. Det første du må gjøre er å finne ut av omtrent hvor du tenker at dine ruter burde gå, både så du skaper de fineste leden og hvordan den knytter seg til hovedleden. Så gjelder det å tenke på hva som skal til for å gjøre opplevelsen enda bedre. Hvor er det bra å komme seg ut, og hvor er det da mulig å parkere bilen?

Hvilken vei skal leden ta, og hvordan unngår man utsatte partier og kryssende trafikk som kan utgjøre en risiko for små farkoster? Hvor kan det være fint å raste eller overnatte på dette strekket? Hvem trenger jeg eventuelt å søke tillatelser fra, dersom det er nødvendig?

Merkehandboka.no er et nettsted med informasjon om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter. Målgruppen for Merkehåndboka er friluftslivsorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, friluftsråd, fylkeskommuner, reiselivsdestinasjoner med mer, kort sagt alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel, uavhengig om målet er et lavterskeltilbud i nærmiljøet, en rute for vandring i fjellet eller langs kysten. 

Nyttige lenker:
  • Merkehåndboka har egen veileder for hvordan man finner, vurderer og tegner turruter på vannet: Gå til merkehandboka.no
  • Norgeskart har tur- og friluftskart, veikart, maritime kart, eiendomsgrenser mm. Velg deg et utsnitt, skriv ut eller tegn inn dine ruter. Gå til Norgeskart.no
Hva er en Ro- og padleled?
En lengre, kartfestet turrute fra A til B, beregnet for roing og padling. En ro-og padleled går fra «nes til nes» (tryggeste og raskeste rute) og den binder sammen lokale ro- og padleruter.
Ro- og padleled i Oslofjorden, Risør-Oslo-Halden, er fastlagt og kartfestet i 2019
 
Hva er en Ro- og padlerute?
En kartfestet, lokal turrute beregnet for roing og padling over kortere avstander i nærmiljøet – se også Merkehåndboka 
Lokale ro- og padleruter er i enkelte områder av Oslofjorden, (Vestfold, Oslo, Akershus) pr 2019 kartfestet og meldt inn til Kartverket.
 
Hva er et tilgangspunkt?
Et sted der ro- og padleruta/-rutene starter og slutter
Kjennetegnes ved at allmennheten har adgang til stedet både fra landsiden og fra sjøsiden
Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. Padleforbundet og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Vi kan hente mye inspirasjon fra padleled Vestfold når det nå skal det etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden.

Her er det hjelp å få

Hjelp oss å bygge Oslofjorden ro- og padleled. Gjennom høy grad av involvering både fra frivillige organisasjoner, forvaltning og grunneiere, skal vi arbeide for å fremme trygghet på sjøen for alle brukergrupper gjennom kvalitetssikrede og kartfestede ro- og padleruter. Vi skal fokusere på ruter «der du bor og oppholder deg». Vi skal finne og kartfeste enkle ruter med grønn eller blå gradering og vi skal forbedre folks tilgang til sjøen.

For å samle bidrag og dele ut støtte i dette prosjektet har fått utviklet en søkerportal. Her kan deres lokale ledforslag legges inn og dere kan søke om støtte til å gjennomføre dem.

Dette bør du huske på når du planlegger en led i ditt nærområde
  • Har dere planlagt gode tilgangspunkter, så start og slutt er best mulig?
  • Har dere gjennomført risikovurderingen og sett på graderingen av grønne og blå ruter?
  • Har dere satt opp budsjetter for de ønskede tiltakene, så dere vet hva som kreves for å gjennomføre tiltakene?
  • Har dere vært i kontakt med relevante grunneiere og eventuelle kommunale instanser?
  • Da burde dere være klare for å gå løs på innlegging i portalen!
Her finner du retningslinjer for tildeling av midler

Intervjuer:

I kjølvannet av Vestfold
Les intervju med Bård Andresen her
Fra hylle til hylle, på fjorden
Les intervju med Inger-Marie Juel Gulliksen her

Hold deg oppdatert

Vil du holde deg oppdatert om prosjektet, kan du fylle inn mailadressen din her:

Kontaktinfo
Prosjektleder - Trond Glesaaen

Prosjektsstyre
Leder - Bente Solberg (Visepresident, Norges Padleforbund)
Medlem - Espen Søilen (Direktør, Oslofjordens Friluftsråd)
Medlem - Per Hillesund (Generalsekretær Forbundet Kysten)
Medlem - Sven Nordby Anderssen (Generalsekretær, Norges Padleforbund)
Observatør - Siri Mæland (Norsk Friluftsliv)
Observatør – Bård Andresen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Les tidligere nyhetsbrev her
 
Midlene Norges Padleforbund disponerer er stilt til rådighet av Sparebankstiftelsen DNB og forvaltes i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Forbundet Kysten og Oslofjorden Friluftsråd.