Norges Padleforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB, hele 14,6 millioner, til å utvikle trygge «tilgangspunkt» for roing og padling. Prosjektet skal gjennom høy grad av involvering både fra frivillige organisasjoner, forvaltning og grunneiere arbeide for å fremme trygghet på sjøen for alle brukergrupper gjennom kvalitetssikrede og kartfestede ro- og padleruter. Vi skal fokusere på ruter «der du bor og oppholder deg». Vi skal finne og kartfeste enkle ruter med grønn eller blå gradering og vi skal forbedre folks tilgang til sjøen. Prosjektet for Ro- og padleled Oslofjord (2019-2022) vil bl.a. bygge videre på arbeidet som Vestfold fylkeskommune startet i 2018

Hold deg oppdatert

Vil du holde deg oppdatert om prosjektet, kan du fylle inn mailadressen din her:

Norges Padleforbund - Prosjekt ro- og padleled Oslofjorden