Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. Padleforbundet og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Vi kan hente mye inspirasjon fra padleled Vestfold når det nå skal det etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden.

Hold deg oppdatert

Vil du holde deg oppdatert om prosjektet, kan du fylle inn mailadressen din her:

Kontaktinfo
Prosjektleder - Trond Glesaaen

Prosjektsstyre
Leder - Bente Solberg (Visepresident, Norges Padleforbund)
Medlem - Espen Søilen (Direktør, Oslofjordens Friluftsråd)
Medlem - Per Hillesund (Generalsekretær Forbundet Kysten)
Medlem - Sven Nordby Anderssen (Generalsekretær, Norges Padleforbund)
Observatør - Siri Mæland (Norsk Friluftsliv)
Observatør – Bård Andresen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Les tidligere nyhetsbrev her
Midlene Norges Padleforbund disponerer er stilt til rådighet av Sparebankstiftelsen DNB og forvaltes i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Forbundet Kysten og Oslofjorden Friluftsråd.